تحلیل سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از منظر اجتماعی

شماره جاری: شماره های 37 و 38، بهار و تابستان 1395، صفحه 8 - 5
نوع مقاله: پژوهشی
نویسندگان:
  • ابراهیم علی محمد لو، دانشجوی دوره دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران                                                  E- mail: mighatemohamadlou@yahoo.com            
  • داریوش جعفرزاده داشبلاغ،دانشجوی دوره دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه دفاع ملی، تهران، ایران
چکیده
مدیریت آسیب های اجتماعی نیازمند نهادسازی در لایه های سیاستگذاری و مداخله حرفه های یاورانه است. بدین منظور، مفاهیم اجتماعی به کار رفته در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه شناسایی، تحلیل، تبیین، واکاوی و واضح سازی شد. این تحقیق از نوع کاربردی و برای کمک به برنامه ریزی و تدوین سند مرتبط، مناسب و قابل اجرا در حوزه آسیب های اجتماعی، انجام پذیرفت. اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شد. بررسی ها نشان داد؛ بالغ بر30  مفهوم کلیدی در 4 امور(اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و دفاعی و فرهنگی)، مرتبط با موضوع اجتماعی است. به لحاظ کمی و کیفی، حجم قابل توجهی از مفاهیم سیاست‌ها به طور مستقیم و غیر مستقیم با مسائل اجتماعی مرتبط می‌باشد. و  همکاری و مشارکت بخشی و فرابخشی، استخراج اهم مصادیق و اولویت بندی، نگاه طیفی ، نسبی و فرایندی همراه با ارزشیابی های فرایندی و فرآورده ای در مقاطع زمانی مشخص، از الزامات و ضروریات برنامه ریزی برای پاسخگویی به نیازهای مدیریتی آسیب‌های اجتماعی با رویکرد فراگیری، اثر بخشی و جامعیت است.
واژگان کلیدی: سیاست‌های کلی برنامه ششم، منظر اجتماعی، مدیریت آسیب‌ها، حرفه های یاورانه


مشاهده متن کامل مقاله

 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بهزیستی استان تهران است و نشر آن با ذکر منبع بلامانع است
پیوندها
منوی اصلی