تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی،  تاب آوری و سلامت عمومی خانواده های معتادان شهر تهران

شماره جاری: شماره های 37 و 38، بهار و تابستان 1395، صفحه 14 - 9
نوع مقاله: پژوهشی
نویسندگان:
  • فرزانه جوادی، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، معاون پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان تهران
  • دکتر داوود حسین زاده، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، گروه روانشناسی

چکیده
هدف از این پژوهش، تعیین تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی، تاب آوری1 و سلامت عمومی در خانواده های معتادان شهر تهران بود . در این مطالعه تجربی، 100 نفر از خانواده بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی و بازتوانی اعتیاد تحت نظارت اداره بهزیستی شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند و سپس به پرسشنامه‌های تاب آوری کانر و دیویدسون(2003)، سلامت عمومی گلدبرگ و ویلیامز (1989) و سازگاری اجتماعی پی کل و ویسمن (1999)، پاسخ دادند. پس از اجرای پرسشنامه‌ها، آزمودنی‌ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنی های گروه آزمایش، به مدت 10 جلسه تحت آموزش مهارت‌های زندگی قرار گرفتند، در حالی که افراد گروه کنترل، در لیست انتظار ماندند. پس از پایان آموزش، میزان سازگاری اجتماعی، تاب آوری و سلامت عمومی هر دو گروه، دوباره مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها، با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره (Mancova) تجزیه ‌و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های زندگی، تنها بر سه مؤلفه سلامت عمومی ( اضطراب و بیخوابی، ناکنش وری اجتماعی و افسردگی) تأثیر گذار بود. به طوری که تقریباً 6/33 درصد از واریانس " ناکنش وری اجتماعی"، 6/20 درصد از تغییرات " اضطراب و بیخوابی" و 4/21 درصد از واریانس " افسردگی" آزمودنی‌ ها از طریق انتساب به گروه‌ها قابل تبیین بود. در حالی که، آموزش های مذکور، بر مؤلفه نشانه های جسمی مؤثر نبود. هم‌چنین، آموزش مهارت های زندگی موجب بهبودی همه ابعاد سازگاری اجتماعی(حوزه‌کاری، فعالیت‌های اجتماعی، اوقات فراغت، روابط با خانواده گسترده، نقش‌های همسری، نقش‌های والدی و عضو واحد خانواده) شد، به نحوی که بالاترین تأثیر، مربوط به مؤلفه روابط با خانواده گسترده بود. علاوه بر این،  نتایج نشان داد که، آموزش مهارت های زندگی می‌تواند به میزان 6/15 درصد بر افزایش تاب‌آوری خانواده‌های معتادان مؤثر باشد. با توجه به یافته ها می‌توان اظهار داشت؛ آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت عمومی، سازگاری اجتماعی و تاب آوری در گروه هدف تأثیر گذار بوده و بدین ترتیب می‌توان از آن به عنوان یک روش اثربخش استفاده نمود.
واژگان کلیدی: مهارت های زندگی، تاب آوری، سلامت عمومی، سازگاری اجتماعی

مشاهده متن کامل مقاله
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بهزیستی استان تهران است و نشر آن با ذکر منبع بلامانع است
پیوندها
منوی اصلی